Ukážka deformácie dverí pri vlámaní

Autentický záber obyčajných nespevnených dverí po násilnom vniknutí - vlámaní.


Detailný záber výstuže "bezpečnostných dverí", kde výstuž tvorí mriežka z odpadov povrchových úprav.